Kan ett företag ha ett lotteri?

Ett företag kan inte själva få lotteritillstånd, men kan däremot samarbeta med en ideell organisation. Svaret är egentligen nej - men ändå kanske ett ja, genom en win-win presentation.

• Ett lotteri som premierar era nuvarande kunder.
• Öka försäljningen eller få ny kunder genom ett   kampanjlotteri.
• Stärka varumärket genom att visa att företaget gynnar en välgörenhetsorganisation.

Under senare år har intresset hos företag ökat för att använda lotterier i sin marknadsföring.
Dessa lotter har på så sätt bara vinnare! 
Olika varianter av lotterier

• Förhandsdragna lotter typ skraplotter (3 lika ger vinst).
På denna lott kan man komponera egen design, vinstsymboler och egen vinstplan.

• Efterhandsdraget nummerlotteri. Även här kan man få sin egen design med hänsyn till de krav som Lotteriinspektionen ställer.

• Dessutom kan vi erbjuda er att använda vårt godkända system för elektroniska lotterier som baseras på databaser med namn på deltagarna.