Kan ett företag ha ett lotteri?

Ett företag kan inte själva få lotteritillstånd, men kan däremot samarbeta med en ideell organisation. Svaret är egentligen nej - men ändå kanske ett ja, genom en win-win presentation.

• Ett lotteri som premierar era nuvarande kunder.
• Öka försäljningen eller få ny kunder genom ett   kampanjlotteri.
• Stärka varumärket genom att visa att företaget gynnar en välgörenhetsorganisation.

Under senare år har intresset hos företag ökat för att använda lotterier i sin marknadsföring.

Dessa lotter har på så sätt bara vinnare!