Lottericentralens arbete med Spelansvar


Lottericentralen är sedan många år medlem i  Spelbranschens riksorganisation (SPER), där samtliga reglerade bolag på den svenska spelmarknaden ingår. Genom att göra speletiska frågor till en naturlig del i det dagliga arbetet, vill SPER:s medlemmar ta eget ansvar för att arbeta för en hållbar utveckling inom spelbranschen. SPER utvecklar och inför olika etiska riktlinjer som lever upp till de krav som ställs från spelbranschens olika intressenter.

Detta innebär att Lottericentralen följer de riktlinjer för marknadsföring som medlemmarna i SPER kommit överens om. I huvuddrag skall vår reklam vara hederlig, laglig och inte påträngande. Reklamen ska inte heller rikta sig mot sårbara grupper, minderåriga eller innehålla felaktiga uppgifter om hur stora möjligheterna till vinst är.

När det gäller 18 års gränsen på lotter, så är den är inte lagstadgad utan ett gemensamt beslut av medlemmarna i SPER. Detta är något som vi på Lottericentralen ser som självklart att jobba för eftersom forskning visar att ju tidigare man gör sin speldebut desto lättare är det att man hamnar i ett osunt spelande. Därför måste man vara över 18 år för att kunna prenumerera  på våra lotter på vår webbsida eller köpa lotter via någon av våra samarbetspartners.


"Spel för oss är underhållning och det skall vara roligt att spela hos Lottericentralen.
Vi är därför måna om att allt spel hos Lottericentralen sker under trygga och kontrollerade
former och att eventuella negativa följder av spelandet begränsas.”

Slumpen styr

Lottericentralens lotter är helt och hållet slumpgenererade.
Det betyder att man som spelare inte kan påverka om man ska vinna eller inte – det är slumpen som styr till 100%. Man kan tyckas vara nära en vinst, men varje dragning är en helt ny dragning.

Man pratar också om att slumpen inte har något minne. Detta kan illusteras som att du kastar krona och klave. Det har nu blivit krona fem gånger i rad, ökas då chansen att det blir klave nästa gång?
Nej, det gör det inte. Varje kast är ett nytt kast som inte har något med föregående att göra.Det betyder att resultat av varje kast är helt slumpmässigt och slumpen har inget minne.

Om spelproblem

För de flesta av oss är spel ett oskyldigt nöje – vi spelar helt enkelt för att vi tycker det är kul. Men för några blir spelandet till slut allt annat än roligt. De kan spela bort mer pengar än de har råd med, eller så lägger de alldeles för mycket tid på spel och spelandet blir till ett problem.

Man räknar att ca 5% av Sveriges befolkning spelar på ett riskfyllt sätt och drygt 2% har spelproblem, vissa av dem i en sådan utsträckning att de räknas som spelberoende. Vissa grupper löper statistiskt sett större risk att utveckla problem, men spelproblem finns i alla grupper i samhället.

Men det är inte bara spelare som drabbas utan även deras anhöriga. Man räknar med att för varje spelare så finns det 6-8 andra personer i deras närhet som drabbas på ett eller annat sätt.

 • Tänker på spel

  Den som är spelberoende tänker ständigt på spel och blir lätt rastlös eller irriterad när han/hon försöker begränsa sitt spelande. Ofta ljuger den spelberoende för sina anhöriga för att dölja vidden av sitt spelande.Efter ett tag krävs det att man spelar oftare och mer eller för större summor för att få samma kick, så beroendet trappas upp.

  När den spelberoende inte har möjlighet att spela, eller försöker sluta, får han eller hon ofta psykiska besvär som rastlöshet, irritation, oro, ångest, nedstämdhet och ibland fysiska symptomer som hjärtklappning, huvudvärk, illamående, svettningar och trötthet.
 • Allvarliga konsekvenser

  För att försöka vinna tillbaks de pengar man förlorat börjar man spela ännu mer än tidigare. Ofta händer det också att man börjar låna pengar för att kunna finansiera spelandet. Till slut kan det gå så långt att man begår brott för att kunna betala tillbaka sina skulder och fortsätta sitt spelande.

  Det är också vanligt att den spelberoende inte berättar om vidden av sitt spelande och de ekonomiska problem det leder till för sin anhöriga. Man blir allmänt disträ och frånvarande. Detta skapar misstänksamhet, oro och gräl vilket ställer till problem i familjelivet.
 • Professionell hjälp kan behövas

  De flesta med spelproblem försöker sluta spela eller kontrollera sitt spelande på egen hand men men alla lyckas inte. I de allra flesta fall krävs professionell behandling för att en spelberoende ska bli spelfri. För många spelberoende och deras anhöriga är de självhjälpsgrupper som finns till stort hjälp i det arbetet.

Stödlinjen

Till Stödlinjen kan spelare och anhöriga ringa för att få råd och stöd samt hänvsning om vart man kan vända sig vidare. Samtalet är gratis och den som ringer kan välja att vara anonym.

Stödlinjen har öppet
mellan 9-21 helgfria vardagar och
telefonnumret är
020-81 91 00.

 

Läs mer på
www.stodlinjen.se


Öppenvård

I Stockholm, Göteborg och Malmö finns öppenvårdsbehandling för den som vill få hjälp att sluta spela. Man erbjuder grupp- eller individuell behandling samt visst stöd till anhöriga. Även andra kommuner kan erbjuda stöd för spelberoende, den hjälpsökande kan kontakta sin kommun för mer information.


Klicka här för information om öppenvårdsbehandlingar


Behandlingshem

I Sverige finns ett antal behandlingshem som erbjuder behandling för spelberoende.

Den som vill ha information om behandlingshemmen och deras kontaktuppgifter besök:


www.stodlinjen.se

Självhjälpsgrupper

Det finns självhjälpsgrupper på olika orter i landet där spelare och anhöriga hjälper varnadra att komma tillrätta med sina problem.

Den som vill veta mer om Spelberoendes riksförbund kan hitta mer information på:

  www.spelberoende.se                                                    

Spelprevention

Folkhälsomyndigheten ansvarar för förebyggande insatser mot spelberoende i Sverige. Mer information om dessa insatser hittar du på:
 

www.spelprevention.se

Spelinstitutet.se

Ett webbaserat självhjälpsprogram som hjälper dig att minska eller helt avstå från spel om pengar. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi och består av åtta delar.

I anslutning till varje del ingår ett telefonsamtal med en samtalsterapeut.

www.spelinstitutet.se